top of page
visit-with-clare-gail-008.jpg

MISC

afgelopen

De wereld om ons heen wordt met de dag complexer en turbulenter. Veranderen wordt gaandeweg de enige constante, maar hoe kom je tot duurzame verandering? Hoe krijgen we dit verankerd in de denkwereld en in het gedrag van medewerkers? Hoe gaan we vandaag om met de complexiteit van de wereld van morgen?
De universitaire deeltijd masteropleiding Managing Information & Sustainable Change (MISC) was gericht op het managen van duurzame veranderingen in en van organisaties in het informatietijdperk.
De informatiesamenleving heeft behoefte aan professionals die de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen weten te vertalen naar hun eigen omgeving.
Strategische gesprekspartners voor het hoger management om vraagstukken en ontwikkelingen te duiden.
Thought leaders’ met een eigen visie op het gebied van management, informatie en duurzame verandering in het informatietijdperk.
‘Reflective learners’ die hun eigen functioneren en dat van hun organisatie kritisch weten te analyseren.
Voor pioniers die deze rollen ambiëren was de MISC opleiding bedoeld.

De unieke insteek van de MISC wordt voortgezet in nieuwe , kortere programma's gericht op duurzame verandering bij VUCA-vraagstukken. Meer informatie over deze programma's zal op deze site te vinden zijn.

MISC: Cursussen
bottom of page