top of page
0816-HN-4-Easy-Ways-to-Exercise-Your-Cre

DESIGN THINKING

1, 2, 8 of 15 daagse

VUCA vraagstukken kun je niet oplossen met traditionele methoden en technieken. Zij vergen een andere benadering: niet alleen zoeken naar nieuwe antwoorden maar ook de vragen zelf aanpakken. Welke aannames zitten daaronder en hoe kunnen we die aanscherpen? Hoe kunnen we voorwaarden scheppen die leiden tot verbetering in ons vraagstuk? Hoe kunnen we andere vragen leren stellen?
We leren om VUCA-vraagstukken niet te reduceren tot pseudo-oplossingen, maar ze in volle complexiteit te benaderen. Je past wat je leert direct toe op een VUCA-vraagstuk in je eigen praktijk.

Design Thinking: Cursussen
bottom of page