top of page
frames%20lijstjes%20op%20gele%20muur_edi

DUURZAME VERANDERING

Duurzame verandering gaat over het integreren en borgen van verandering in de organisatie, jouw eigen rol en signatuur hierin en de dilemma’s die je hierbij kunt tegenkomen. Vier zogenaamde 'frames,' specifieke krachtenvelden waar je te maken gaat krijgen met dilemma's, vormen de thematische opbouw van de leergang.
Frames van Sustainable Change:

Met welke vier 'frames' of krachtenvelden hebben we in de praktijk te maken, en welke ontwikkelingen spelen hier die invloed hebben op ons denken en doen in het informatietijdperk?
Structureel frame: Op welke wijze hebben we te maken met ontwikkelingen op het gebied van het structurele ontwerp van organisaties, in een tijd van netwerken en (digitale) platformen? Hoe kunnen we hiermee omgaan?
Politiek frame: Hoe gaan we om met besluitvorming en botsende belangen als iedereen en niemand de baas is in ketens en ecosystemen? Tegen welke governance-vraagstukken lopen we dan aan?
Human resources frame: Welke ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan robotisering, digitalisering) hebben invloed op medewerkers van organisaties? Wat voor effecten hebben dat soort ontwikkelingen? Wat verandert er als we niet meer denken in termen van life time employment maar lifelong employability?
Symbolisch frame: Tot welke effecten op organisatiesymbolen, cultuur en betekeniscreatie moeten we ons kunnen verhouden in een context van virtual/augmented reality, fake news/alternative facts en filterbubbels?

Neem contact op
Duurzame Verandering: Cursussen
bottom of page