Waarheen leidt de weg? 32 jaar uncertainty.

Ieder blok van de MISC heeft een thema, en in het Discours-semester is dat telkens een van de letters van VUCA. Om een nieuw discours op te bouwen waarmee ze VUCA-vraagstukken het hoofd kunnen bieden, lazen deelnemers dus recent o.a. een artikel over wat Uncertainty eigenlijk is.

Als je Googlet op afbeeldingen van  uncertainty dan zie je dat het vaak geïnterpreteerd wordt als ‘de weg kwijt zijn’, ‘niet weten waar je heen moet’ (zie de voorbeelden bij deze blog). Maar volgens dit artikel van Frances Milliken (1987) zijn er eigenlijk 3 betekenissen waar je alle drie rekening mee dient te houden. Vaak worden die drie op een hoop gegooid wat tot verwarring leidt, en daarmee tot een slecht begrip van wat organisaties nu moeten en kunnen doen.

Er is volgens Milliken iets dat ‘state uncertainty’ genoemd wordt: onzekerheid over de toestand van de omgeving, de staat waarin je omgeving verkeert. Wat doen andere partijen? Zowel partners als concurrenten, maar ook consumenten en overheden? Wat verandert er in de omgeving? Wat beïnvloedt wat? Als je je eigen omgeving niet begrijpt noemen we dat ‘state uncertainty.’

Een tweede betekenis is ‘effect uncertainty’: wat voor impact gaan gebeurtenissen of veranderingen in de omgeving hebben op de organisatie? Gaan ze überhaupt invloed hebben op de organisatie? En zo ja: hoe komen we er dan achter wat de aard, ernst en timing van de impact gaan zijn? Welke oorzaak-gevolg-relaties kun je nog zien en begrijpen? Als je daar onzeker over bent dan heet dat ‘effect uncertainty.’

De derde betekenis is ‘response uncertainty’: welke opties tot reageren heb je allemaal? Wat voor gevolgen gaan die opties hebben en wat gaat het nut van ieder van die opties zijn? Als je daar geen idee van hebt of het niet overziet dan kun je zeggen dat je last hebt van ‘response uncertainty.’

Recent schreef Venkat Venkatraman een stuk in de MIT Sloan Management Review dat je eigenlijk 1-op-1 kunt koppelen aan deze drie verschillende betekenissen van onzekerheid.

In ‘How to Read and Respond to Weak Digital Signals’ geeft hij aan dat het in een VUCA-tijdperk steeds belangrijker wordt om veranderingen in onze omgeving goed te kunnen spotten. Kleine, vage signalen kunnen nu irrelevant lijken maar kunnen in no-time de hele boel op zijn kop zetten. Door 30 bedrijven die te maken hebben met digitale transformatie te onderzoeken komt Venkatraman tot de conclusie dat organisaties zich op drie vlakken moeten bekwamen. “First, they need to search for weak digital signals that indicate things are shifting. Second, they need to assess the potential impacts of the changes. And finally, they have to develop a coherent response”.

Met stap 1, ‘Search for Weak Digital Signals’ probeer je Milliken’s ‘state uncertainty’ te verminderen door open te staan voor allerlei informatie in de omgeving, hoe irrelevant deze ook in eerste instantie mag lijken. Op deze manier krijg je een beter beeld van wat zich in je omgeving afspeelt.

Stap 2, ‘Assess the Potential Impacts’, gaat over het verminderen van ‘effect uncertainty’. Hoe, wanneer en waar gaan de signalen uit de omgeving impact hebben op de organisatie? Door bijvoorbeeld te experimenteren met interventies kom je erachter wat de effecten zouden kunnen zijn.

De ‘response uncertainty’ ten slotte, pak je aan in stap 3: ‘Develop a Coherent Action Plan.’ Welke mogelijkheden heb je om actie te ondernemen en hoe zet je deze in als flexibele mix? Wat kun je doen op de korte, middellange en lange termijn? Hoe zorg je ervoor dat je een beter inzicht krijgt in de opties die je hebt en hoe je die het best zou kunnen inzetten?

Door langs deze stappen de drie soorten onzekerheid aan te pakken kunnen zelfs de meest traditionele organisaties volgens Venkatraman nog marktleiders worden in de digitale wereld! Zo zie je maar weer: ook concepten van vóór het digitale tijdperk kunnen nog enorm relevant zijn voor dat digitale tijdperk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *