Semesters en modules

De MISC opleiding bestaat uit 4 onderdelen: 3 thematische semesters en een afstudeertraject.

De semesters kunnen ook los gevolgd worden. Afstuderen kan nadat je de drie semesters met succes hebt afgerond.

Ieder semester bestaat uit 5 modules van 3 aaneengesloten dagen, die maandelijks plaatsvinden.

Semester 1 – Discours van het informatietijdperk / VUCA

Aan de hand van de elementen van VUCA leren we tijdens dit semester een visie creëren op wat er aan de hand is en hoe we daarmee om kunnen gaan. We gebruiken theorieën, modellen en inzichten om ons te helpen begrijpen wat de gevolgen zijn van het veranderende discours van het informatietijdperk voor onze organisaties. Lees hier meer over Discours van het informatietijdperk.

Semester 2 – Design Thinking voor het informatietijdperk

In dit semester leer je hoe je vraagstukken kunt aanpakken vanuit de design benadering (Design Thinking) en met behulp van actieonderzoek. Je past deze kennis toe op een complex vraagstuk in je eigen praktijk. Lees hier meer over Design Thinking voor het informatietijdperk.

Semester 3 – Dilemma’s in het informatietijdperk

In het derde semester leer je over het integreren en borgen van verandering in de organisatie en de dilemma’s die ontstaan wanneer belangen van verschillende stakeholders bij elkaar gebracht worden. Het semester is gebaseerd op vier frames waarbinnen professionals voor dilemma’s gesteld worden. Deelnemers delen tijdens dit semester intensief hun praktijkkennis en –ervaring over de verschillende frames met elkaar. Lees hier meer over Dilemma’s in het informatietijdperk.

Semester 4 – Meesterproef

Het vierde semester is gericht op het onderzoeksproces voor de meesterproef en vindt plaats na afloop van het cursorisch gedeelte van de opleiding. De meesterproef behandelt een onderwerp gerelateerd aan de complexe bedrijfskundige veranderingen die het gevolg zijn van ontwikkelingen in het informatietijdperk. Zowel theoretisch als praktijkgericht onderzoek behoort tot de mogelijkheden en het kiezen voor alternatieve vormen als documentaires, games, symposia etc wordt sterk aangemoedigd.

Tijdens dit onderzoeksproces word je persoonlijk begeleid en vinden er periodiek (facultatieve) bijeenkomsten plaats waar je met je medestudenten je voorstudie, onderzoeksopzet of andere kennis en ervaringen kunt delen.