Over de MISC opleiding

De universitaire MISC opleiding is gericht op het managen van duurzame veranderingen in en van organisaties in het informatietijdperk.

  • Duur: 1,5 jaar + afstudeertraject (ook per semester te volgen)
  • Start: januari en juni
  • Titel: Master of Science (MSc)
  • Locatie: De Ruijterkade 128, Amsterdam

De Master in Managing Information & Sustainable Change (MISC) is specifiek ontwikkeld voor leidinggevenden, beleidsmedewerkers, professionals en adviseurs in het informatietijdperk en is, steeds vanuit een wetenschappelijke achtergrond maar met een verfrissend praktische aanpak, gericht op aansprekend management voor het informatietijdperk. De opleiding biedt niet alleen een brede, verfrissende kijk op management, informatie en verandering, maar zet vooral in op een verruiming van de denkkaders en op reflectie voorbij het instrumentele.

De MISC opleiding is een NVAO-geaccrediteerde parttime Master of Science opleiding van de VUCA Academy en de Radboud Universiteit (Radboud Management Academy).

In 15 modules van ieder 3 dagen leer je over de gevolgen die het informatietijdperk heeft voor onze kennis over organisaties en hoe we hiermee om kunnen gaan.

Verantwoordelijk hoogleraar:       Programmacoördinator:

Prof. dr ir Rik Maes                         Dr Anna Snel

                           

Integrale visie op het informatietijdperk

De MISC opleiding leidt op tot leiderschap voor het informatietijdperk. Deelnemers worden:

  • strategische gesprekspartners voor het hoger management
  • ‘thought leaders’ op het gebied van management, informatie en duurzame verandering in het informatietijdperk
  • ‘reflective learners’ die hun eigen functioneren en dat van hun organisatie kritisch weten te analyseren.

Om deze ambitie waar te maken, biedt de opleiding een uniek samenspel van inzicht, kennis en kunde.

Wetenschap: Academisch niveau

In de MISC opleiding leer je theorieën op hun wetenschappelijke waarde en hun praktische toepasbaarheid te beoordelen. Je academische bagage wordt grondig (aan)gevuld. De MISC opleiding is NVAO geaccrediteerd en levert na geslaagde afronding een Master of Science diploma van de Radboud Universiteit Nijmegen op.

Design: Ontwerpgericht omgaan met taaie vraagstukken

De vraagstukken waar professionals in het informatietijdperk mee worden geconfronteerd zijn ‘wicked problems’. In de MISC opleiding leer je om deze vraagstukken niet te reduceren tot pseudo-oplossingen, maar ze in volle complexiteit te benaderen. Het stellen van de juiste vragen en het vinden van het probleem achter het probleem zijn hierbij van cruciaal belang.

Kunde: Praktijkgericht

Met behulp van diverse werkvormen stelt de MISC opleiding je in staat om het geleerde vanaf het begin van de opleiding in de praktijk toe te passen. Ervaringsleren heeft dan ook een grote rol in de opleiding en steeds wordt de koppeling met de praktijk gezocht.

Kunst: Kritische reflectie

Kunst en reflectie zijn van grote waarde voor het bieden en realiseren van ongewone perspectieven, het overstijgen van ingesleten rituelen en het verspreiden en verankeren van de opgedane kennis in je organisatie. Daarom besteden we hier veel aandacht aan.

De toepassing van de conceptuele kennis staat centraal in het leren binnen MISC. Er wordt continu verbinding gemaakt met de eigen praktijk en de reeds aanwezige kennis en ervaring van de studenten. Door het multidisciplinaire karakter biedt de MISC opleiding je handvatten om in een bredere context te functioneren en deze ook daadwerkelijk te beïnvloeden. Met behulp van diverse werkvormen stelt de MISC opleiding je in staat om het geleerde vanaf het begin van de opleiding in de praktijk toe te passen.