Leren binnen MISC

De MISC opleiding is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in executive onderwijs, maar wijkt bewust af van de conventionele opleidingspaden.

In de complexiteit en veranderlijkheid van het informatietijdperk heb je als ervaren professional veel aan een brede, verfrissende kijk op management, informatie en verandering. De opleiding onderscheidt zich van meer traditionele managementopleidingen door verrassende invalshoeken, onalledaagse docenten, aparte werkvormen, het ontwerpgericht omgaan met taaie vraagstukken en een focus op diep leren voor de praktijk.

Enkele didactische uitgangspunten van de opleiding zijn:

MEERDERE PERSPECTIEVEN

Vanuit een richting kijken naar een complexe situatie werkt niet. Je zult er op verschillende manieren naar moeten kijken om door te krijgen wat er aan de hand is.

Omdat je in je praktijk te maken hebt met complexe situaties en vraagstukken, werken we in de opleiding met docenten uit verschillende disciplines. Dus niet enkel de bedrijfs-, organisatie-, en veranderkundige kennis komt langs, maar ook inzichten vanuit de filosofie, ethiek, architectuur, biologie etc. Op deze manier kijken we continu met verschillende brillen naar de werkelijkheid. Ook zijn wij van mening dat kennis en inzicht niet enkel afkomstig zijn van de wetenschap. Om die reden hebben wij een gemêleerd netwerk van docenten vanuit wetenschap, praktijk, de designwereld en de kunsten. Op deze manier spoort de MISC je aan om de complexe realiteit vanuit meerdere perspectieven te bezien.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Het probleem zit ‘m vaak niet in een gebrek aan kennis en vaardigheden maar in onze eigen routines, patronen, vanzelfsprekendheden en vooronderstellingen.

Een opleiding met allerlei kennis en vaardigheden maar geen inzicht in hoe je die inzet om de juiste keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen doet maar het halve werk. De persoonlijke component van leren en ontwikkelen is minstens zo belangrijk, zoals je persoonlijke eigenschappen, signatuur en ethisch besef. Hier is dan ook alle ruimte voor binnen de opleiding en je wordt aangemoedigd deze ruimte ook te gebruiken. Om effectief te kunnen zijn als professional in het informatietijdperk zijn zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling essentieel. De opleiding ondersteunt je om deze te vertalen in positieve effecten voor je organisatie.

ERVARINGSLEREN

Om kennis te kunnen gebruiken in de realiteit is het handig als die kennis ook lijkt op de realiteit waarvoor zij bedoeld is.

De vertaling van het geleerde naar de praktijk is vaak een lastig punt als het geleerde bestaat uit losse stukjes kennis uit losse onafhankelijke vakken. Om deze reden is de structuur van de MISC thematisch opgezet en werken we met gevarieerde leer-, werk-, en toetsvormen. Op deze manier brengen we de complexiteit van je praktijk de opleiding binnen.

Uiteraard bestudeer en analyseer je literatuur en volg je colleges, maar je participeert ook actief in workshops, case studies, simulaties, dialogen met medestudenten en docenten, postersessies, veldwerk en games. De toetsing bestaat uit individuele opdrachten, zoals literatuuranalyses en reflectieve essays, in combinatie met groeps- en praktijkopdrachten (zie de brochure). Op deze manier kun je blijk geven van meer verschillende vaardigheden en een diepergaand begrip van de stof dan bij traditionele tentamens. De MISC stelt je op deze manier in staat om op een plezierige, leerzame en inspirerende manier te leren en je leerdoelen te behalen.

PRAKTIJK ALS FOCUS

Ons uitgangspunt is dat iedereen van elkaar leert: studenten van docenten, docenten van studenten en uiteraard: studenten van elkaar!

Jouw praktijk staat voor ons centraal. Dat komt tot uiting op verschillende manieren. Waarom zouden we standaard case studies bestuderen als jij zelf in een interessante en leerzame context werkt? Waarom zouden we je onderzoeksvormen en concepten bijbrengen die los staan van je praktijk, terwijl die praktijk juist je onderzoek en theorievorming kan helpen? In opdrachten koppel je het geleerde altijd aan jouw eigen context, waardoor je als je met de opleiding bezig bent tegelijkertijd met je werk bezig bent. Ook besteden we veel aandacht aan transfer: hoe je geen roepende in de woestijn wordt maar hetgeen je leert ook kunt delen met je organisatie.