MISC: iets voor jou?

De MISC opleiding is gericht op effectieve en duurzame verandering voor de deelnemers en hun organisaties. De leerdoelen geven de kern weer van wat de opleiding je biedt en van wat wij zien als de toegevoegde waarde van de opleiding voor managers en professionals in het informatietijdperk. Als je je herkent in deze leerdoelen, dan is de MISC-opleiding een uitstekende keuze voor je.

1. Implicaties van het informatietijdperk.
Je wilt de implicaties van het informatietijdperk voor bedrijfskundige kennis begrijpen en deze kennis toepassen op complexe praktijkvraagstukken.

2. Paradigma’s en veronderstellingen.
Je wilt de veronderstellingen en paradigma’s van (je) managementkennis en manieren van werken kennen, om in te kunnen schatten welke kennis en methodes in welke contexten het best toegepast kunnen worden.

3. Rekening houden met de context.
Je begrijpt dat standaardprocedures, -modellen, en –technieken niet zomaar toegepast kunnen worden op onbekende complexe vraagstukken, en wilt geschikte benaderingen kunnen kiezen en toepassen die recht doen aan die complexiteit en onbekendheid.

4. Taaie vraagstukken en designdenken.
Je wilt complexe problemen in onbekende contexten met behulp van designbenaderingen leren aanpakken, en passende oplossingen en procedures kunnen voorstellen en toepassen.

5. Systeemdenken.
Je wilt systemisch kunnen denken en handelen, waarbij je rekening houdt met de relaties tussen systemen en hoe acties, ideeën of ontwikkelingen in het ene systeem bedoelde en onbedoelde gevolgen voor andere systemen kunnen hebben.

6. Ethiek.
Je begrijpt de brede maatschappelijke en ethische implicaties van besluiten en handelingen en de complexiteit van ethische dilemma’s. Je wilt op ethische en professionele wijze handelen en beslissingen nemen.

7. Communiceren.
Je wilt je ideeën en meningen met goede argumenten onderbouwen en deze effectief en op inspirerende wijze kunnen communiceren richting een breed publiek met verschillende niveaus van kennis of deskundigheid.

8. Leren.
Je bent nog lang niet uitgeleerd en bent gedreven om jezelf zowel op professioneel als op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen. Je voelt de behoefte om je academische bagage grondig (aan) te vullen, nieuwe vaardigheden te leren en je staat actief open om te leren van professionals in andere organisaties.