Discours van het informatietijdperk

“If men define situations as real, they are real in their consequences.”
(Thomas Theorem, 1928)

Als je dingen een naam geeft, dan worden ze ‘echt’ en krijg je te maken met hun ‘echte’ gevolgen. Het maakt dus nogal uit hoe je dingen definieert en begrijpt. Dat is geen saaie semantische discussie; nee, ons ‘discours’ zoals we dat noemen, heeft daadwerkelijke tastbare gevolgen voor onze praktijk. Er zit altijd interpretatie in data, informatie en kennis. Maar zodra we iets als waar accepteren krijgen we ook te maken met de gevolgen ervan. Zeker in een tijdperk van VUCA-vraagstukken, waar ‘waarheid’ sowieso al een lastig iets is, is het dus belangrijk om hiermee om te leren gaan.


 

Tijdens Discours van het informatietijdperk leren we – aan de hand van de elementen van VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity – een visie creëren op wat er aan de hand is in het informatietijdperk en hoe we met VUCA-vraagstukken om kunnen gaan.

Onze definities, regels, inzichten, theorieën, modellen, aannames: weten we zeker dat ze nog kloppen? Overal zie je verschuivingen optreden. En deze verschuivingen hebben gevolgen voor onze organisaties. Hoe speel je daarop in en hoe ga je ermee om?


De eerstvolgende ‘Discours van het Informatietijdperk’ start in januari 2020 bij de VUCA Academy. Dit semester bestaat uit de volgende 5 modules van ieder 3 dagen:

Module 1: Complexity: Implicaties van het informatietijdperk. Technologische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen hebben invloed op de complexiteit van onze praktijk. Welke ontwikkelingen en veranderingen spelen hier en hoe kunnen wij hiermee omgaan met de complexiteit van onze context?

Module 2: Ambiguity: Veranderde aannames in het informatietijdperk. Informatie, kennis, betekenis, organisaties, professionals, verandering: wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Hoe kunnen we verschillende perspectieven onderscheiden en ons bewust worden van de multi-perspectiviteit die nodig is om om te gaan met een steeds ambiguer wordende wereld?

Module 3: Uncertainty: Strategie in een onzekere wereld. Lange termijn plannen werken niet meer in een onzekere wereld maar wat dan wel? Scenario-, Assumption-based- en andere vormen van planning zijn alternatieven voor wanneer we geen zekerheid hebben over de toekomst.

Module 4: Volatility: Systemische verandering. Als onze context volatiel is, heeft het geen zin om te focussen op 1 deel van het systeem maar zullen we de vluchtigheid van het gehele systeem in ogenschouw moeten nemen. Welke systeembenaderingen kunnen hierbij helpen en hoe zetten we die in?

Module 5: Integratie. Als we de verschillende ontwikkelingen samenvoegen en doortrekken, in wat voor context bevinden we ons dan? Hoe kan de filosofie ons helpen om inzicht in en overzicht van al deze ontwikkelingen te krijgen?

Na het afronden van Discours van het Informatietijdperk:

  • heb je een samenhangend beeld van het discours van organisaties en de gevolgen die dit heeft voor de bredere (maatschappelijke, organisatorische, ethische) context waarin wij werken.
  • kun je complexe, onvolledige en tegenstrijdige informatie analyseren en de waarde ervan inschatten;
  • ken je theoretische benaderingen die invloed hebben op de manier waarop mensen informatie interpreteren;
  • weet je wat ‘narratief onderzoek’ en discoursanalyse inhouden en heb je dit toegepast op een vraagstuk in je organisatie;
  • kun je je eigen perspectief/visie expliciet maken en hierop reflecteren alsook andere perspectieven te begrijpen en hier vanuit te redeneren;
  • ben je in staat om de je inzichten op een heldere en aansprekende manier te delen met anderen.
De eerstvolgende Discours van het Informatietijdperk start in januari 2020.
Je kunt je HIER aanmelden.

Je kunt dit semester ook volgen als onderdeel van de deeltijd Master opleiding Managing Information & Sustainable Change (MISC). De hele opleiding volgen? Lees hier alles over de volledige MISC-opleiding.

Data:

Module 1: 29-31 januari 2020
Module 2: 26-28 februari 2020
Module 3: 25-27 maart 2020
Module 4: 29 april-1 mei 2020
Module 5: 27-29 mei 2020

Elke module bestaat uit 8 dagdelen en vindt maandelijks plaats op woensdag, donderdag en vrijdag.

  • Woensdag en donderdag: van 09.00 tot ca. 19.30 uur;
  • Vrijdag: van 09.00 tot max. 16.00 uur.

Locatie:

Spring House, De Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam (5 minuten lopen vanaf Amsterdam CS).

Kosten:

De kosten voor 1 semester bedragen 7.975 euro. Als je je inschrijft voor meerdere semesters tegelijkertijd krijg je korting (inschrijving voor 2 semesters: 15.850 euro, inschrijving voor 3 semesters: 21.500 euro). De kosten voor de volledige MISC opleiding (inclusief afstuderen) bedragen 27.500 euro. Alle bedragen zijn btw vrijgesteld.