Design Thinking voor het Informatietijdperk

“Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future.”
(Robert L. Peters)

Het informatietijdperk confronteert ons met vraagstukken die niet opgelost kunnen worden met traditionele methoden en technieken. Deze ‘wicked,’ ‘messy,’ taaie of VUCA-vraagstukken vergen een andere benadering. Design Thinking is een zeer geschikte en waardevolle manier om op een zinnige manier te interveniëren. Niet alleen door op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden maar ook door de vragen zelf aan te pakken. Welke aannames zitten daaronder en hoe kunnen we die aanscherpen? Hoe kunnen we voorwaarden scheppen die leiden tot verbetering van ons vraagstuk?


 

In Design Thinking voor het Informatietijdperk leer je hoe je vraagstukken kunt aanpakken vanuit de design benadering (Design Thinking) en met behulp van actieonderzoek.

Je past deze kennis toe op een VUCA- vraagstuk in jouw eigen praktijk.

 

Design Thinking voor het Informatietijdperk bestaat uit 5 modules van ieder 3 dagen:

Module 1: Experience: Op zoek naar de vraag achter de vraag – Experience economy, (n)etnografie, fenomenologie, diepte interviews, rich descriptions en rich pictures, formuleren van probleemstellingen, de omgeving als lab.

Module 2: Explore: Nieuwe denkkaders voor taaie vraagstukken – Creativiteit en cognitieve flexibiliteit, analogieën, metaforen, paradoxen, reframing, innovatie, driver diagrams, patronen, conceptualisering en theorieën als perspectieven op de realiteit

Module 3: Experiment: Leren van feedback op prototypes – Prototyping, 3D printing, gamification als middel voor gedragsverandering, nudging, object centered sociality en socio-material practices, affordances en performativiteit, modellen voor onderzoek.

Module 4: Embed & Engage: Inbedden van de verandering – Storytelling & storyselling, knowledge transfer en deep learning, het gebruik van kennis.

Module 5: Integratie – Designdenken, designonderzoek, designtheorieën, ordes van design, relatie tussen Engaged scholarship en Designbenaderingen, impact van de opgedane kennis op de (werk-) omgeving.

Na het afronden van Design Thinking voor het Informatietijdperk:

  • ben je in staat om wicked/VUCA-vraagstukken te herkennen en te duiden;
  • heb je de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van Design Thinking om wicked/VUCA vraagstukken in je eigen praktijk te onderzoeken en aan te pakken.
  • weet je wat actieonderzoek inhoudt en heb je hiermee geoefend in je eigen praktijk.
  • ben je in staat om op flexibele en creatieve wijze passende interventies te bedenken;
  • begrijp je je eigen invloed, verantwoordelijkheid en signatuur in je handelen en betrek je bewust anderen om je hier scherp in te houden;
  • kun je helder over de beoogde verandering communiceren en draagvlak creëren.
De eerstvolgende Design thinking voor het Informatietijdperk start op 19 juni 2019.
Je kunt je HIER aanmelden.

Je kunt dit semester ook volgen als onderdeel van de deeltijd Master opleiding Managing Information & Sustainable Change (MISC). De hele opleiding volgen? Lees hier alles over de volledige MISC-opleiding.

Data:

Module 1: 19-21 juni 2019
Module 2: 18-20 september 2019
Module 3: 23-25 oktober 2019
Module 4: 20-22 november 2019
Module 5: 18-20 december 2019

Elke module bestaat uit 8 dagdelen en vindt maandelijks plaats op woensdag, donderdag en vrijdag.

  • Woensdag en donderdag: van 09.00 tot ca. 19.30 uur;
  • Vrijdag: van 09.00 tot max. 16.00 uur.

Locatie:

Spring House, De Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam (5 minuten lopen vanaf Amsterdam CS).

Kosten:

De kosten voor 1 semester bedragen 7.975 euro. Als je je inschrijft voor meerdere semesters tegelijkertijd krijg je korting (inschrijving voor 2 semesters: 15.850 euro, inschrijving voor 3 semesters: 21.500 euro). De kosten voor de volledige MISC opleiding (inclusief afstuderen) bedragen 27.500 euro. Alle bedragen zijn btw vrijgesteld.