Semesters en modules

De MISC opleiding bestaat uit 4 onderdelen: 3 thematische semesters en een afstudeertraject.

De semesters kunnen ook los gevolgd worden. Afstuderen kan nadat u de drie semesters met succes heeft afgerond.

Ieder semester bestaat uit 5 modules van 3 aaneengesloten dagen, die maandelijks plaatsvinden.

Meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de verschillende semesters kunt u lezen in de brochure.

Semester 1 – Discours van het informatietijdperk / VUCA

Aan de hand van de elementen van VUCA leren we tijdens dit semester een visie creëren op wat er aan de hand is en hoe we daarmee om kunnen gaan. We gebruiken theorieën, modellen en inzichten om ons te helpen begrijpen wat de gevolgen zijn van het veranderende discours van het informatietijdperk voor onze organisaties. Het semester bestaat uit de volgende 5 modules:

 • Module 1: Complexity: Implicaties van het informatietijdperk
 • Module 2: Ambiguity: Veranderde veronderstellingen in het informatietijdperk
 • Module 3: Uncertainty: Strategie in een onzekere wereld
 • Module 4: Volatility: Systemische verandering
 • Module 5: Integratie

Na het afronden van Semester 1:

 • heeft u een samenhangend beeld van het bedrijfskundig discours en gevolgen hiervan op de bredere (maatschappelijke, organisatorische, ethische) context;
 • kunt u complexe, onvolledige of tegenstrijdige informatie analyseren en de geschiktheid ervan beoordelen;
 • begrijpt u hoe actuele theoretische benaderingen de manier waarop wij informatie interpreteren kunnen beïnvloeden;
 • begrijpt u wat narratief onderzoek inhoudt en bent u in staat dit toe te passen;
 • bent u in staat een originele visie te creëren op het discours van het informatietijdperk en de implicaties die daarmee gepaard gaan;
 • kunt u uw eigen perspectief expliciet maken, hierop reflecteren en bent u in staat andere perspectieven te begrijpen en hier vanuit te redeneren;
 • bent u in staat om de opgedane kennis en complexe boodschappen op een heldere en aansprekende manier te communiceren.

Semester 2 – Design voor het informatietijdperk

In dit semester leert u hoe u vraagstukken kunt aanpakken vanuit de design benadering en met behulp van actieonderzoek. U past deze kennis toe op een complex vraagstuk in uw eigen praktijk. Het semester bestaat uit 5 modules:

 • Module 6: Experience: Op zoek naar de vraag achter de vraag
 • Module 7: Explore: Nieuwe denkkaders voor taaie vraagstukken
 • Module 8: Experiment: Leren van feedback op prototypes
 • Module 9: Embed & Engage: Inbedden van de verandering
 • Module 10: Integratie

Na het afronden van Semester 2:

 • bent u in staat om complexe, taaie vraagstukken te herkennen en te duiden;
 • begrijpt u wat actie onderzoek inhoudt en bent u in staat dit toe te passen.
 • beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om complexe (informatie gerelateerde) vraagstukken te onderzoeken en ontwerpmatig aan te pakken
 • bent u in staat om op flexibele en creatieve wijze passende oplossingen te genereren;
 • begrijpt u uw eigen invloed, verantwoordelijkheid en signatuur in uw handelen en bent u in staat belanghebbenden bij uw handelen te betrekken;
 • kunt u helder over de beoogde verandering communiceren en draagvlak creëren.

Semester 3 – Dilemma’s in het informatietijdperk

In het derde semester leert u over het integreren en borgen van verandering in de organisatie en de dilemma’s die ontstaan wanneer belangen van verschillende stakeholders bij elkaar gebracht worden. Het semester is gebaseerd op vier frames waarbinnen professionals voor dilemma’s gesteld worden. Deelnemers delen tijdens dit semester intensief hun praktijkkennis en –ervaring over de verschillende frames met elkaar. Het semester bestaat uit 5 modules:

 • Module 11: Frames voor duurzame verandering + Structureel frame
 • Module 12: Symbolisch frame
 • Module 13: Human resources frame
 • Module 14: Politiek frame
 • Module 15: Integratie van frames

Na het afronden van Semester 3:

 • begrijpt u veranderingsprocessen en de gevolgen van het informatietijdperk voor organisaties vanuit een structureel, politiek, symbolisch en human resources frame;
 • begrijpt u de dilemma’s die binnen en tussen de verschillende frames spelen in het informatietijdperk;
 • kunt u het belang en de invloed van de frames op vraagstukken in de eigen praktijk en in de maatschappij kritisch evalueren;
 • kunt u een onderbouwde visie presenteren op een van de (zelfgekozen) frames;
 • bent u in staat om uw ontwikkeling als reflective practitioner gestalte te geven;
 • bent u in staat de opgedane kennis en inzichten in de organisatie duurzaam te verankeren, met inachtneming van verschillende veranderkundige aspecten die daarbij een rol spelen.

Semester 4 – Meesterproef

Het vierde semester is gericht op het onderzoeksproces voor de meesterproef en vindt plaats na afloop van het cursorisch gedeelte van de opleiding. De meesterproef behandelt een onderwerp gerelateerd aan de complexe bedrijfskundige veranderingen ten gevolge van ontwikkelingen in het informatietijdperk. Zowel theoretisch als praktijkgericht onderzoek behoort tot de mogelijkheden en het kiezen voor alternatieve vormen als documentaires, games, symposia etc wordt sterk aangemoedigd.

Tijdens dit onderzoeksproces wordt u persoonlijk begeleid en vinden er periodiek (facultatieve) bijeenkomsten plaats waar u met uw medestudenten uw voorstudie, onderzoeksopzet of andere kennis en ervaringen kunt delen.